1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรองและผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา ตามที่สาขาวิชากำหนด ดูรายละเอียดแต่ละสาขาจาก  http://www.grad.ru.ac.th/

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

4. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30