จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้
ให้นักศึกษาคลิกที่ไอคอน PDF เพื่ออ่านหรือเปิด Fileเอกสาร... 

-สาขาวิชา ไทยศึกษาวิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา บรรณารักษ์ฯ วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา เยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์  

June 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2