จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้
ให้นักศึกษาคลิกที่ไอคอน PDF เพื่ออ่านหรือเปิด Fileเอกสาร... 

-สาขาวิชา ไทยศึกษาวิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา บรรณารักษ์ฯ วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา เยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์  

March 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31