จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
ให้นักศึกษาคลิกที่ไอคอน PDF เพื่ออ่านหรือเปิด Fileเอกสาร... 

-สาขาวิชา ไทยศึกษา สารนิพนธ์  

-สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ สารนิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สารนิพนธ์ 

-สาขาวิชา เยอรมันในฐานะ-ภาษาต่างประเทศ สารนิพนธ์ 

February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5