จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
ให้นักศึกษาคลิกที่ไอคอน PDF เพื่ออ่านหรือเปิด Fileเอกสาร... 

-สาขาวิชา ไทยศึกษา สารนิพนธ์  

-สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ สารนิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สารนิพนธ์ 

-สาขาวิชา เยอรมันในฐานะ-ภาษาต่างประเทศ สารนิพนธ์ 

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30