สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 

นางนลินี ยื่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา)
นางสาววรรณวิสาข์  พลขยัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

 

February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5