สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 

นางนลินี ยื่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา)
นางสาววรรณวิสาข์  พลขยัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

 

February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3