สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 

นางนลินี ยื่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา)
นางสาววรรณวิสาข์  พลขยัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

 

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30