สารบัญ
         บทบรรณาธิการ
         ปกหน้าใน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2         
         ปกหลังใน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
     

        บทความวิชาการและบทความวิจัย

          ทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานต่างชาติที่พูดภาษาไทยสำเนียงเมียนมา
          ภาษาไทยสำเนียงลาว และภาษาไทยสำเนียงกัมพูชา

                  สุภัคร์ชนรรห์ เฉยพ่วง
                  นันทนา วงษ์ไทย

 

          วัจนกรรมการตอบการแสดงความผิดหวังในภาษาไทย : กรณีคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน

                  สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

 

          การสร้างสรรค์หนังสือชุดลำปางศึกษาโดยความร่วมมือของเครือข่ายนักวิชาการท้องถิ่น

                  ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

 

          ปัญหาในการทำความเข้าใจประโยค freier Relativsatz
          ที่ขึ้นต้นด้วย Relativpronomen wer ในภาษาเยอรมัน

                  จินดา ศรีรัตนสมบุญ

 

          น้ำกับความแห้งแล้งในภาคอีสาน

                  ศรุดา สมพอง
                  จินดา แก่นสมบัติ
                  อภิวัฒน์ บุญเอนก

 

          กระบวนการเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจ : กรณีศึกษาพริตตี้เพศหญิงที่ถูกตีตราจากการประกอบอาชีพ

                  วรกมล นาคใหม่ 
                  สุเมษย์ หนกหลัง 
                  อมราพร สุรการ

 

          Fixed attribute collocations with adjective red in Russian language

                  Аngsana Rueangdam

 

          ศัตรูที่มองไม่เห็น พ.ศ.2480-2488 : ความเจ็บป่วยของประชาชนในวรรณกรรมไทย

                  สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

 

          เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

          ฉบับย้อนหลัง

 

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30